הציון עבור הגשות

הערך הנ"ל קובע את הציון המירבי שאפשר להעניק ל-הגשה.

הציון הכולל של פעילות ערכת עמיתים הוא הסכום של הציון (הממוצע) הניתן להערכות הסטודנט ועוד הציון שניתן להגשות שלו. כך שאם נקבע שהציון (המירבי) שניתן לתת להערכה של הסטודנט הוא 30, והציון (המירבי) שניתן לתת להגשות של הסטודנט הוא 70, אזי הציון (המירבי) של התרגיל הינו 100.

את הערך הזה אפשר לשנות בכל עת, והסטודנטים (והמורה) יראו את ההשפעה על הציונים באופן מיידי.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English