הציון עבור הערכות הסטודנטים

זהו הציון המירבי שניתן לתת להערכות שהסטודנטים נתנו לעבודותיהם שלהם ושל אחרים. הציון הממשי שניתן להערכה מחושב על ידי רכיב הערכת עמיתים על ידי השוואת ההערכה המדוברת עם ההערכה ה"טובה ביותר" של אותה ההגשה. ההערכה "הטובה ביותר" היא זו שהכי קרובה לממוצע של כל ההערכות. (במידה ולהערכות של המורה ניתן משקל הגבוה יותר מאחד, זהו ממוצע "שמוסף לו משקל".) שימו לב שבמידה ויש רק הערכה אחת להגשה, ההערכה היחידה הזו נלקחת כטובה ביותר. במידה וישנן שתי הערכות לאותה הגשה, שתיהן נחשבות כ- "טובות ביותר". רק במידה ויש שלוש הערכות או יותר, הרכיב מתחיל לעשות הבדלות בין ההערכות.

לפעמים הציון הזה נקרא ה"ציון על מתן הציון" והוא לא הציון המירבי שניתן לעבודה, הציון ההוא נקרא "ציון עבור הגשה".

הציון של הסטודנט עבור פעילות "ערכת עמיתים" הוא הסכום של הציון הזה והציון של ההגשה(\ות) שלו. כך, שאם הציון (המירבי) שניתן לתת להערכות הסטודנטים נקבע על 20, והציון (המירבי) שניתן לתת להגשה נקבע על 80, אזי הציון (המירבי) של התרגיל הינו 100.

את הערך הזה ניתן לשנות בכל זמן שהוא וההשפעה של שינוי זה על הציונים נראית על ידי הסטודנטים (והמורה) באופן מיידי.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English