סיסמאות

שדה זה מגדיר את סיסמת "access" (גישה) לתרגיל הנ"ל. הסיסמה יכולה להכיל אורך של עד 10 תווים. הסיסמה ניתנת לאיפוס בכל זמן במהלך הערכת עמיתים. ההחלטה האם סטודנטים נשאלים לסיסמתם בכדי להיכנס לפעילות ערכת עמיתים נקבעת ע"י אפשרות ה-"Use Password" (השתמש בסיסמה)

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English