הסתר ציונים לפני הסכמה

ניתן להשתמש באפשרות זו במטלות של הערכות עמיתים כאשר חייבת להיות הסכמה בין הסטודטים על כל הערכה. ערך ברירת המחדל מוצג להראות לסטודנטים אשר עבודתם הוערכו גם בהערות וגם בציונים בהערכה הראשונה (הערכת האב). דבר זה עלול לעורר מחלוקת מאשר כשאפשרות זו דלוקה וההערכות מוצגות ללא הציונים.

אם האפשרות בשימוש ע"י הסתרת ציונים בהערכת האב (הראשונה) הציונים יחשפו כאשר נעשתה הסכמה. הסכמה זו תעשה רק ע"י ההערות. אם הערות אלו אינם תואמות את הציונים בצורה סבירה אז הסטודנטים אשר עבודתם הוערכה יוכלו לערער למורה כהלכה.

אינדקס של כל קבצי העזרה
הצג את העזרה הזו בשפה: English